Items where Subject is "2X1.3 Tafsir Al-Qur'an"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | F | H | M | N | S | Z
Number of items at this level: 16.

A

AISYAH AMINI, AMINI AISYAH (2021) KONSEP SEKUFU DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI ATAS PENAFSIRAN M.QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH). Other thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

AJAR ANGGRIANI, AJAR (2016) SYAFAAT DALAM AL-QUR€™AN (STUDI PERBANDINGAN DALAM TAFSIR AL-MARAGHI DAN TAFSIR ALMISBAH). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

ARQAM, ARQAM (2023) AL-TAGYIR DALAM AL-QUR’AN (Suatu Kajian Tafsir Tematik). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

F

FAIZI, MUCHYAR (2023) AL-MAGD{U<B DAN AL-D{A<LLI<N DALAM SURAH AL-FA<TIH{AH (STUDI PERBANDINGAN KITAB TAFSIR AL-QUR’A<N AL-‘AZ{I<M DAN KITAB TAFSIR AL-MUNI<R ). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

FATTAH, NUR (2022) PENANGGULANGAN KEJAHILAN MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

H

HANISA, HANISA (2023) KISAH KAUM NABI LUTH DALAM AL-QUR’AN DAN KORELASINYA DENGAN KOTA POMPEII (KAJIAN TAFSIR TEMATIK). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

HANISA, HANISA (2022) PESAN MORAL KISAH NABI YUNUS AS DALAM KITAB TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

HIDAYAH, NURUL (2023) PRIVASI RUMAH TANGGA DALAM AL-QUR’AN (Kajian Tafsir QS al-Nu>r/24: 58-59). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Harani, Amalia (2022) ETIKA KOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Husni S, Husni (2017) ISTIQOMAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (TAFSIR TEMATIK). Skripsi thesis, IAIN Palopo.

M

Melisa Aisyah, Aisyah (2018) SOMBONG MENURUT AL-QUR'AN (PERSEPSI MAHASISWI ASRAMA PUTRI IAIN PALOPO). Skripsi thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

N

NURFADHILAH, SUCI (2022) AURAT DALAM AL-QUR’AN SURAH AL-NU<R AYAT 30-31 (STUDI PERBANDINGAN TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-MARAGHI). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

S

SABIR, RUSFANDI (2023) DO’A DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

SERLI R, R SERLI (2021) TIK-TOK DALAM KAJIAN AL-QUR'AN (STUDI KASUS PERILAKU PENGGUNA TIK-TOK DI KOTA PALOPO). Other thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

SYAIPUDIN, SYAIPUDIN (2016) KONSEKUENSI SYIRIK MENURUT AL-QUR€™AN (SUATU KAJIAN TAFSIR MAUDU>€™I). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Z

ZIA UL HAQ, HAQ (2018) PENAFSIRAN ISRA ILIYAT TENTANG KISAH NABI AYYUB A.S.DALAM KITAB TAFSIR IBNU KASIR. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

This list was generated on Sat May 18 09:43:46 2024 WITA.