Items where Subject is "297.122 Qur'an, Al-Qur'an, Alquran"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | E | F | H | I | J | K | M | N | P | R | S | W | Y
Number of items at this level: 54.

A

AKBAR, MUHAMMAD (2023) BACAAN AL-QUR’AN DALAM TRADISI LOKKA MASEDDI�SEDDI PADA MASYARAKAT WIJA TO LIBUKANG DI KELURAHAN PENGGOLI KECAMATAN WARA-UTARA KOTA PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

ASTIRA, TIYAS (2023) KONSEP MUKHLAṢ DALAM AL-QUR’AN (KAJIAN TAFSIR MAUDHŪ’Ī). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Alimuddin, Alimuddin (2021) ZUHUD DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI DAN M. QURAISH SHIHAB. Other thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

Ansarullah, Ansarullah (2021) WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG ISTIQAMAH STUDI ATAS PENAFSIRAN AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI. Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).

D

DEWISUCI WULANDARI, DEWISUCI (2020) PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW BAGI JAMA'AH MASJID JABAL NUR DI PERUMNAS, KELURAHAN RAMPOANG, KECAMATAN BARA, KOTA PALOPO (KAJIAN LIVING QUR'AN). Other thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

E

EMRA, YUSRIL (2022) PERUMPAMAAN HEWAN-HEWAN DALAM AL-QUR’AN (KAJIAN TAFSIR MAUD'I). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

ERIKA, DWI (2022) TAFSIR AL-QUR’AN MEDIA DARING (Studi Model Tafsir Pada Website tafsiralquran.id). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

ERNI, ERNI (2024) RESEPSI AL-QUR’AN DALAM TRADISI KURRU SUMANGA’ PADA PENGOBATAN MEDIS DI DESA PABBARESSENG KECAMATAN BUA, KABUPATEN LUWU. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

EVAYANTI, YAYU (2023) WARNA KARAKTER DALAM AL-QUR’AN DENGAN PENDEKATAN PSIKOLOGI QUR’ANI. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

F

FADHILAH, ELOK (2024) TRADISI PERNIKAHAN MENURUT ADAT JAWA TEMU MANTEN PADA MASYARAKAT ETNIS JAWA DI DESA SIDOMAKMUR KEC. TANA LILI KAB. LUWU UTARA (ANALISIS Q.S AL-R>U>M / 30 : 21). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

H

HERMITA, HERMITA (2022) KONSEP SYUKUR DALAM AL-QUR’AN (STUDI TAFSIR AL-AZHAR). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Haryanti, Haryanti (2019) PEMELIHARAAN KELUARGA DALAM AL-QUR€™AN (STUDI PENAFSIRAN IBNU KAÁ¹ Á¿™R DALAM TAFSÁ¿™R AL-QUR€ŸÄ€N AL-AÁº’Á¿™M). Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIAN Palopo).

I

IHSAN, MUH. NURUL (2022) KONSEP AL-AL- FAHSYA’ DALAM AL-QUR‘AN (STUDI PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

ISRAWATI, ISRAWATI (2023) MUBA>HALAH DALAM AL-QUR’AN KAJIAN TERHADAP FENOMENA MUBA>HALAH DI MEDIA SOSIAL. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

J

JABAL, NILAM (2022) STRATEGI GURU AL-QUR’AN HADIS DALAMMENUMBUHKAN MINAT MENGHAFAL AL-QUR’AN PADA SANTRI DI PESANTREN NURUL JADID BUA KABUPATEN LUWU. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

JANNAH, ANDI SAIDATUL (2022) TOLERANSI BERAGAMA DALAM Al-QUR’AN DAN ALKITAB (STUDI PEMAHAMAN SISWA DI SMK NEGERI 6 PALOPO). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

K

KA’KA, HAMRULLAH (2022) KONSEP MASYARAKAT DALAM AL-QUR’AN (Studi terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir al-Mishbah). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

KHOLIFATUN ASLAMIYAH, KHOLIFATUN (2019) GENGSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR€™AN (STUDI KASUS MAHASISWA IAIN PALOPO PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR€™AN DAN TAFSIR). Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).

KURNIAWAN, MUHAMMAD FAHMI (2022) BACAAN AYAT-AYAT AL-QUR’AN PADA TRADISI ZIKIR BATU DALAM TAHLILAN DI DESA TINGKARA, KEC. MALANGKE, LUWU UTARA. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

M

MASDAR, IRMA (2023) METODE PEMBELAJARAN AL-QUR’AN DI PONDOK PESANTREN DARUL ISTIQAMAH, LEPPANGAN, DESA LAMPUARA, KECAMATAN PONRANG SELATAN, KAB LUWU. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

MIRWA, MIRWA (2022) PENGARUH HAFALAN AL-QUR’AN TERHADAP AKHLAK PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) INSAN MADANI KOTA PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

MITA, MITA (2023) LUPA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

MUH. ALIMIN, MUH. ALIMIN (2022) BACAAN PADA PRAKTIK MAPPASURU’ DALAM PENGUBURAN JENAZAH (KAJIAN LIVING QUR’AN DI MASYARAKAT DESA TAMPUMIA KECAMATAN BUPON, KABUPATEN LUWU). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Marissa, Marissa (2020) STRATEGI GURU PAI DALAM MEMBINA BACA TULIS AL-QUR€™AN KELAS IV DI SD ISLAM TERPADU (IT) FATAHILLAHKELURAHAN BATUWALENRANG KECAMATAN TELLUWANUA KOTA PALOPO. Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIAN Palopo).

Muh. Al Gazhali, Muh. Al Gazhali (2019) AMANAH DALAM AL-QUR'AN(STUDI TENTANG PERSEPSI PENGURUS BEMIAIN PALOPO. Skripsi thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Muharis, Muharis (2019) AKHLAK KOMUNIKASI LISAN ANTAR MANUSIA DALAM AL-QUR€™AN. Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIAN Palopo).

Musfira H, Jefita (2022) GUNUNG DALAM AL-QUR’AN (KAJIAN TAFSIR ILMI). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

N

NIRMAYANTI, NIRMAYANTI (2024) ANALISIS LIVING QUR’AN DALAM TRADISI MA’GAWE PASCA PERNIKAHAN DI MAKAM DATUK SULAIMAN DESA PATTIMANG KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

NUR ADNIN, ADNIN NUR (2021) STRATEGI GURU AL-QUR'AN HADIS DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR MEMBACA AL-QUR'AN KELAS VII DI MTS TEMBOE. Other thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

NURHIDAYA. S, NURHIDAYA. S (2021) HOAKS MENURUT PENAFSIRAN SYEKH AH}MAD MUST}AFA> DALAM TAFSIR AL-MARA>GHI>. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Nursila, Nursila (2019) INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DALAM AL-QUR€™AN (TELAAH QS. AL-Á¸¤UJURÄ€T AYAT 13). Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIAN Palopo).

P

PRADINA, VICKA INTAN (2023) ETIKA BERBICARA DALAM AL-QUR’AN (STUDI TERHADAP SANGGAHAN DAI MEDIA YOUTUBE). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

PRATIWI, ANNISA (2022) HEDONISME DALAM QS. Al-HUMAZAH AYAT 2-3 (STUDI TERHADAP PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR Al MISBAH). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

R

RAMADAN, RAMADAN (2022) SIKAP MENGHADAPI WABAH DALAM AL-QUR’AN. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

RAMPEAN, FIRDA (2019) KONSEP AL-QUR’AN TENTANG BIRR AL-WALIDAIN DAN PENERAPANNYA OLEH MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

RINI ASSA, RINI ASSA (2021) PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT AL-QUR€™AN STUDI KASUS PERSEPSI MAJELIS TA€™LIM DI KELURAHAN PADANG SUBUR KECAMATAN PONRANG KABUPATEN LUWU. Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).

RISKA USMAN, RISKA (2015) MEMBENTUK KARAKTER PEMUDA RABBANI (STUDI ATAS Q.S AL-KAHFI AYAT 13-16). Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).

ROWIYAH, ROWIYAH (2023) LIVING QUR’AN DALAM TRADISI KUPAT QUNUTAN DI DESA BUANGIN KECAMATAN TOWUTI, KABUPATEN LUWU TIMUR. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

RUSMAN, RESKIAWAN (2022) KISAH NABI SULAIMAN (STUDI PERBANDINGAN AL-QUR’AN DAN ALKITAB). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

S

SAFIRA, BELLA (2024) RESEPSI BACAAN AL-QURAN PADA TRADISI MANGNGAKU BAGI PEREMPUAN HAMIL DI DESA RINDING ALLO KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

SAFRUDDIN, RHAY (2023) PEMAHAMAN AYAT-AYAT ZUHUD DALAM AL-QUR’AN (STUDI LIVING QUR’AN PADA GERAKAN JAMA’AH TABLIGH KOTA PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

SAID, IBNU FURKAN (2023) PERSPEKTIF AL-QUR’AN TENTANG TRADISI MASSIARA PADA MASYARAKAT KELURAHAN SALASSA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

SAKTI, IRFAN JAYA (2022) BACAAN AL-QUR’AN DALAM MAJJAPPI-JAPPI PADA METODE PENGOBATAN MASYARAKAT SOPPENG. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

SARLIANA, SARLIANA (2024) BACAAN AL-QUR’AN DALAM TRADISI MABASE PADANG DI DUSUN MALELARA DESA TANDUNG KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

SARLIANA, SARLIANA (2024) LIVING QUR’AN DALAM TRADISI MAPPANONNO PADA MASYARAKAT DESA LEA KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

SIBITI, MOCHAMAD GAFFUR (2022) KARAKTERISTIK PEREMPUAN DALAM AL-QUR’AN (STUDI TERHADAP KISAH MARYAM DALAM AL-QUR’AN). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

SITI NURJANNA, SITI (2021) PERUNDUNGAN DALAM TAFSIR AL-MARAGHI TELAAH QS. AL-HUJURAT/49:11. Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).

SUDIRMAN, ZULFIYANI (2022) ANALISIS INTERTEKSTUAL KISAH NABI YU<SUF DAN ZULAIKHA DALAM AL-QUR’AN DAN ALKITAB. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

SURIANTI, SURIANTI (2022) NILAI-NILAI MORAL DALAM DIALOG ANTARA NABI MUSA As. DAN KHIDIR PADA QS. AL-KAHFI AYAT 60-82. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

SYAMSUAR, MARISKAH (2024) KRITIK AL-QUR’AN TERHADAP FENOMENA SOLOGAMY (STUDI NETNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Samsul, Samsul (2018) TAKUT DALAM AL-QUR€™AN (KAJIAN TAFSIR MAUDU€™I). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Sumardin, Raupu Pengembangan Lembar Kerja Siswa Dengan Pendekatan cek Plagiasi Kontekstual Pada Subtema Manusia dan Lingkungan Berbasis Ayat-Ayat Al-Qur’an. Repository IAIN Palopo.

W

WAHYUNI, WAHYUNI (2023) NILAI-NILAI MORAL PADA KISAH NABI NUH AS DALAM AL-QUR’AN. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Y

YAMALUDDIN, YAMALUDDIN (2023) AL-NAS{I<H{AT DALAM AL-QUR ‘AN (STUDI TERHADAP PENAFSIRAN SAYYID QUT}B DALAM KITAB TAFSIR FI< ZI>LA<L AL-QUR’A<N). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

This list was generated on Mon Jul 15 23:48:03 2024 WITA.